9 Απρ 2010

Ο δορυφόρος δείχνει αυθαίρετα στα καμένα

Αυθαίρετη δόμηση, εκχερσώσεις και εκσκαφές καταδεικνύουν οι πρώτες δορυφορικές φωτοληψίες στις καμένες εκτάσεις της βορειοανατολικής Αττικής.Για την παραγωγή των αποτελεσμάτων έγινε σύγκριση μεταξύ φωτοληψιών, οι οποίες ελήφθησαν στις ημερομηνίες 27/08/2009 και 22/02/2010, από όπου διαπιστώθηκαν 117 μεταβολές και καταγράφηκαν οι θέσεις τους με γεωγραφικές συντεταγμένες. Οι αλλαγές αυτές αφορούν, κυρίως, σε ενδεχόμενη αυθαίρετη δόμηση ή σε αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους (εκχερσώσεις, εκσκαφές, κλπ).

Τα στοιχεία εστάλησαν στην ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος από την εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε .

Η διαδικασία παρακολούθησης και ανίχνευσης των αλλαγών για τη συγκεκριμένη περιοχή γίνεται σε μηνιαία βάση από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, ενώ τα αποτελέσματα υποβάλλονται εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων για περαιτέρω ενέργειες.

Το «Σύστημα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης» του Νομού Αττικής αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος 3818/2010 για την προστασία των καμένων περιοχών.
skai.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: